אתגר משאבי אנוש מבינה את הצורך לתהליך השמה מדויק ומקצועי בבואה לאתר מועמד לתפקיד בכיר בארגון. התאמת עובד בכיר חייבת להתחשב בהתאמת הארגון לאופיו ולקורות חייו של המועמד, אך לא פחות גם להתאמתו של המועמד לתרבות הארגונית ולאופי העבודה הנדרש ממנו מצד הארגון.

מאות רבות של ארגונים נעזרו בשירותי ההשמה של אתגר לטובת גיוס מנהלים בכירים לצורך שילובם בארגון כאנשי מפתח וכמובילים בתחומם.

בין המשרות המטופלות בקרב לקוחותינו: מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהלי חטיבות, מנהלי פעילות, ראשי תחומים.

השמת בכירים >