איכות השירות

מנהל משאבי אנושסוד ההצלחה של אתגר, מזה עשרות שנים, נעוץ באיכות השירות המופנה כלפי ציבור המעסיקים וציבור מחפשי העבודה בישראל. בראייתנו, רק שירות ללא דופי יוביל לחיבור הנדרש וארוך הטווח שבין עובד ובין המעביד.

חברת אתגר משאבי אנוש הוסמכה לתקן האיכות הבינלאומי ISO 9001. תקן זה, אותו אנו נושאים בגאווה, מחייב את החברה, את מנהליה ואת עובדיה, לשפר באופן תדיר את איכות השירות המופנה כלפי לקוחות החברה, התקן מחייב את החברה לסקרים, למעקב אחר ביצועים ולבחינה רצינית ודקדקנית אחר התלונות המתקבלות הן במטה החברה והן בסניפים.

אתגר משקיעה רבות בעיון מתמיד בכל הצעה לשיפור המתקבלת מצד לקוחותינו או עובדינו ומתחייבת לשיפורים טכנולוגיים המסייעים לטיוב השירות המוענק על ידי אנשינו.

דוד אלפסי,
מנכ"ל אתגר