zacaut

בית/zacaut

מחשבון זכאות

מחשבון זה נועד לשימוש תושבי ישראל שהגיעו לגיל הפרישה המתגוררים בביתם או בדיור מוגן, וזקוקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית). באמצעות המחשבון תוכלו לבדוק האם אתם או יקירכם עשויים להיות זכאיים לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, על פי ההכנסות. שימו לב: זכאות לגמלת סיעוד תיקבע רק על ידי פקיד תביעות של הביטוח הלאומי.

הכנסות

יחיד
זוג
1. מין2. גיל


3. מגורים4. ניידות

5. נפילות

6. הלבשה

7. רחצה

8. אכילה

9. שליטה בסוגרים

10. השגחה

תודה שמילאתם את טופס בחינת הזכאות!

על פי הנתונים, ייתכן כי המבקש אינו צפוי להיות זכאי לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי. לבחינת האפשרויות העומדות בפניכם ולמיצוי זכויותיכם במלואן, מלאו פרטיכם בטופס למטה, או חייגו אלינו 2040*.

על פי הנתונים, נראה כי המבקש צפוי להיות זכאי לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי. לבחינת האפשרויות העומדות בפניכם ולמיצוי זכויותיכם במלואן, מלאו פרטיכם בטופס למטה, או חייגו אלינו 2040*.

נשמח לעמוד לרשותכם.

שלח מייל
phone
חיוג מהיר