שירותי ההעסקה וההשמה של אתגר, מוכרים ומוערכים על ידי מעסיקים במשק מזה עשרות שנים. שירותינו מותאמים לצרכי הלקוח, ומאפשרים לו לקלוט עובדים, עפ"י תוכניות העבודה המונחות לפניו.

העסקה

חברת אתגר משאבי אנוש תגייס ותעסיק את העובדים, בכל מגוון התפקידים, בין אם מדובר במשרה קבועה או זמנית, מלאה או חלקית.

העסקה היא למעשה מצב בו העובד החדש אשר מתקבל למשרה לאחר תהליך מיון ואבחון, נקלט לעבודה כאשר הוא מועסק על ידי חברת אתגר משאבי אנוש בתור המעסיק הישיר, ומוצב לעבודה אצל הלקוח בתור המעסיק בפועל. החוק מאפשר להעסיק את העובד באופן זה למשך תקופה של עד 9 חודשים, כאשר בסיומה יכול הלקוח לקלוט את העובד לשורותיו להעסקה ישירה כעובד מן המניין. במקרה והעובד אינו נקלט על ידי המעסיק, תסייע אתגר להציבו מחדש אצל מעסיק אחר.

השמה

אתגר משאבי אנוש מאתרת, מאבחנת ומגייסת עבור המעביד את העובד המתאים ביותר. עובד זה, יועסק על ידי המעביד באופן ישיר מרגע הקליטה.

שיטות גיוס